Workshops - Retreats - Kurser - Konferencer - Behandlinger

Individuelle behandlinger: Coaching

Coaching hjælper dig med at finde ud af, hvem du er, og hvad du vil med dit liv. Grundtanken i coaching er at skabe bevidsthed, ansvarlighed og selvindsigt hos mennesker. Vi tager udgangspunkt i din rolle som leder og bruger coaching som en metode til at skabe sammenhæng imellem virksomhedens og privatlivets fundament og din bevidsthed om egne værdier, egen indsats og trivsel. Dine ønsker og mål for fremtiden – som leder og som menneske - danner baggrund for det fokus, vi sætter på en resultatorienteret handlingsplan.

Quantum Care Center øger din evne til gennem kommunikation og selvindsigt at styrke dine handlinger og kompetencer såvel som din empati og kreativitet. Vi tilstræber at aktivere din kreative intelligens via indlevelse og en personlig udviklingsdialog, og vi hjælper dig til at overskride kendte grænser for egen formåen.

Du lærer blandt andet dels at blive bedre til at uddelegere uden at miste følingen og dels at stimulere egen energi, nysgerrighed og selvindsigt samt dit eget værdigrundlag og handlemod både i forretningslivet og privat. Kort sagt udvikle en større autenticitet.