Workshops - Retreats - Kurser - Konferencer - Behandlinger

Kurser: Meditation

Meditation – kaldet Primordial Sound Meditation:

Primordial Sound Meditation er en ældgammel form for meditation, som er genopdaget og videreudviklet af den internationalt kendte læge, forfatter og foredragsholder Deepak Chopra. Den benytter sig af specifikke lyde kaldet ”mantraer”, som hjælper vores bevidsthed med at falde til ro på mere fredfyldte niveauer. Disse individuelt udvalgte mantraer fungerer som en slags bindeled til den spirituelle og universelle livskraft, der flyder i alle mennesker.

Fordelene ved meditation
Ved at reducere stress og træthed giver meditation os mulighed for at genvinde evnen til at fokusere og se meningen med livet. Meditation vækker vores sande energi og sundhedstilstand til live. Målet med meditation er at berige alle aspekter i vores hverdag. Under meditation får vi mere hvile, end vi får under søvn.

Hvordan påvirker meditation mit helbred?
Nu til dags giver lægerne i højere og højere grad stress skylden for de fleste sygdomme. Skønt meditation ikke bør betragtes som helbredelse i sig selv, har undersøgelser vist, at den er yderst gavnlig for en bred vifte af sundhedsproblemer. Mens stress bearbejdes og vendes til noget positivt gennem Primordial Sound Meditation, begynder vores tanker og kroppe at fungere med maksimal effektivitet og skabe sundhed, vitalitet og glæde.

Hvad er primordiale lyde?
primordiale lyde er naturens mest basale og essentielle lyde. Lyde i deres reneste form. Lyde som vinden i træerne eller bølgerne, der brydes mod klippen. Lyde, som har været her altid, og som er blevet oversat til sanskrit, verdens ældste sprog. Det er 6.000 år gammelt og er fra sanskrit blevet oversat til mantraer. De lyde, der bruges i Primordial Sound Meditation, bliver kaldt mantraer. Vi bruger disse mantraer til på en stille måde at fjerne vores sind fra tankernes aktivitet og i stedet bringe stilhed til at berolige krop, tanke og sjæl.

Lektion 1:
Introduktion til grundprincipperne i Primordial Sound Meditation.
Et to-timers gruppemøde, hvor du bliver indført i den grundlæggende forståelse af Primordial Sound Meditation. Du lærer, hvordan meditationen virker og bliver orienteret om baggrunden for, at du får et personligt mantra. Et mantra er en personlig lyd, du gentager for at opnå en bestemt bevidsthedstilstand.

Lektion 2:
Personlig vejledning.
Du mødes med din meditationslærer i 15-20 minutter.
Hun giver dig dit personlige mantra og instruerer dig i, hvordan du bruger det. Herefter mediterer du i 30 minutter.

Lektion 3:
Du bliver bedre til at meditere.
Et to-timers gruppemøde, hvor du sammen med de andre kursister gennemgår jeres praktiske erfaringer med at meditere. Der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål til meditationslæreren, og der vil være lejlighed til at deltage i fællesmeditation.

Lektion 4:
Du udvider din bevidsthed.
På det sidste gruppemøde ser du en video, hvor Deepak Chopra deler ud af sine erfaringer.
Den giver dig et indblik i, hvordan du i fremtiden kan bruge meditationen til at vokse på alle personlige planer.

Gruppen har mulighed for at mødes gratis med læreren flere gange efter uddannelsen. Der vil være lejlighed til for resten af livet at rette henvendelse til læreren med spørgsmål.

Der vil yderligere blive lejlighed til at komme på udvidede workshops/retreats, hvor disse emner vil blive behandlet af danske og udenlandske foredragsholdere.

Videnskabelig domumentation:

  • Powerpoint præsentation, som viser videnskabeligt underbyggede forsøg på, hvad der sker i sind og krop efter meditation: Del 1 og del 2
  • Powerpoint præsentation af meditationsforløb


Læs om Deepak Chopra her.