Hvad kan vi tilbyde? - Om JetGl. Lellinggaard - Liselund Slot

Om os


FORMÅL
Quantum Care Center blev etableret for at udvikle virksomhedslederes emotionelle intelligens og samtidig formindske deres eventuelle stress-tilstand.

Hvad er unikt ved os?
Vi har en holistisk tilgang til dette. Vi arbejder med udvikling af både den intellektuelle, fysiske, følelsesmæssige og spirituelle intelligens.

For at være en effektiv leder må man erkende at ”det vigtigste i livet er at kende sig selv”, som Socrates sagde. Centeret fokuserer på et af hovedtrækkene ved effektivt lederskab: At lederen forstår sig selv, sine medarbejdere og andre samarbejdspartnere. For at være i stand til dette må lederen først og fremmest kende sig selv, sine egne ressourcer, sine styrker, begrænsninger og sine reaktionsmønstre. Med andre ord må lederen være et integreret menneske og have selverkendelse.

Dette kræver en udbygning af den følelsesmæssige intelligens, hvilket vil skabe en balance mellem den intellektuelle (den tekniske) intelligens og den følelsesmæssige intelligens - en balance, som i årevis er blevet domineret af den intellektuelle intelligens.

Succes i forretningslivet afhænger af virksomhedens evne til at tiltrække og udvikle effektive ledere, der evner både de praktiske (ledelsesmæssige) og de visionære niveauer. Ledere, som besidder evnen til at skabe og implementere visioner for at sikre virksomhedens udvikling set i både kort- og langsigtet perspektiv. Ledere, som ikke kun er teknisk begavede, men som også er i stand til at fungere som ledere for mennesker med individuelle mål, krav og færdigheder. Ledere, som er integrerede, har både deres følelser og deres intellekt med sig i lederskabet.

Enhver gruppe har fundamentale behov, og lederen må forstå dynamikken i gruppen og være i stand til at skabe loyalitet, kreativitet, visioner og tryghed med det klare mål at optimere resultater på alle planer.

Flere og flere virksomheder indser, at den emotionelle intelligens er en vigtig egenskab for ledere, fordi den fokuserer på en proces-orienteret udvikling. Dette er i kontrast til den mål-orienterede lederform, der primært fokuserer på resultater og tallene på bundlinien.

Vores metoder
Hvordan hjælpe vi så virksomhedsledere med at udvikle disse evner, og hvordan finder virksomhederne disse ledere?

Er mennesket født med sådanne evner, eller kan de udvikles? Mange forskere mener, det er muligt at udvikle den følelsesmæssige intelligens. Og denne er ofte en ubrugt ressource i virksomheden. Derfor lægger vi vægt på, at virksomhederne involverer dette område på lige fod med andre kompetenceområder.

Meditation er en del af programmet, fordi den er et effektivt værktøj til at håndtere stress. I England siger man: ”We are human-beings, not human-doings”. Bare det at tage et par minutter til at ”være” (hvilket er, hvad der sker i meditation), i stedet for hele tiden at ”handle”, frigør stress og andre spændinger i kroppen.

Nogle virksomheder er nødt til at producere ”grønne regnskaber” sammen med deres almindelige, årlige regnskab. Ledere og ansatte er faktisk en del af enhver virksomheds etiske og grønne regnskab.

Det, vi gør
Vi tilbyder hovedsageligt anti-stresskurser i form af workshops, kurser, retreats, foredrag og behandlinger i form af: coaching, pulsdiagnose, meditation, yoga, massage, hot-tub, Ayur Veda mad og foredrag enten i Liselund Slots rekreative omgivelser eller på Gl. Lellingegård.

Kurser:

1. Meditations-kurser for virksomhedsledere og ansatte
Primordial Sound Meditation – en ældgammel teknik fra Indien bragt til vesten af den internationalt anerkendte indisk-amerikanske læge og forfatter Deepak Chopra. Kurset er tilpasset det moderne menneskes livsstil. Når du integrerer disse teknikker i dit liv, opnår du en større selverkendelse, en indre ro og en bredere livsanskuelse, privat såvel som i din professionelle tilværelse. Dette vil øge din generelle trivsel og nedbringe dit stressniveau.

2. Kurser i udforskning af den følelsesmæssige intelligens
Via internationale eksperter informerer vi om den følelsesmæssige intelligens og finder de områder, hvor du har dine styrker og udviklingsmuligheder. Disse erkendelser vil af sig selv skabe en positiv udvikling for dig og hjælpe dig med at planlægge din fortsatte udviklingsproces.

Workshops:

1. Trivsel for virksomhedsledere: Anti-stressworkshops og retreats
Vores workshops inkluderer blandt andet kendskabet til Ayur Veda (Ayur betyder på Sanskrit liv og Veda viden) – det mere end 6.000 år gamle, men stadigt aktive, indiske, medicinske sundhedssystem, som er det ældste i verden. Ayur Veda består for eksempel af en pulsdiagnose, som forsyner dig med viden om din individuelle balance og ubalance. Samtidig vejleder den dig i, at genoprette din balance gennem brugen af sund mad, urtemedicin, massage, yoga, hot-tub, meditation etc. Disse workshops påvirker både psyke og krop positivt og er en blanding af konkret viden og følelsesmæssig erkendelse, som du nemt kan integrere i din hverdag og på den måde styrke dit helbred og samtidig forbedre din generelle tilstand her og nu.

2. NLP-workshops
Disse workshops indeholder NLP-værktøjer, som giver dig mulighed for personlig udvikling – for eksempel erkendelse og prioritering af dine værdier – professionelt såvel som privat. Når du først har fastslået og prioriteret disse værdier, vil du vide, hvad du ønsker dig af livet. (link til NLP)

Foredrag
Vi arrangerer foredrag af internationalt anerkendte eksperter indenfor selverkendelse, emotionel intelligens, personlig udvikling og samspillet mellem krop og sind.

Personalet
Vi er en gruppe veluddannede og yderst motiverede professionelle konsulenter med erfaring indenfor psykoterapi, massage, coaching, yoga, NLP, meditation m.v. ledet af Jet Izabella Thurmann.

Beliggenhed
En smuk, gammel herregård beliggende midt i en skøn natur, som bidrager til fredfyldt velvære, kreativitet og genopladning af energi.

Her kan ledere slippe hverdagens pres og stress og få mulighed for at finde ind til deres indre ressourcer.